Hoe realiseren we goed onderwijs voor elk kind?

Het discussietraject ‘Zaak van iedereen’ (2011-2013) van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw bracht mensen uit het onderwijs, uit welzijnsorganisaties en vele geïnteresseerden bijeen om over deze vraag na te denken.

Als oplossing kwam samenwerking tussen school, ouders en (lokale) samenleving uit de bus. Want samenwerken heeft een positief effect op de slaagkansen van leerlingen, verhoogt de betrokkenheid van gezinnen en versterkt leerkrachten in hun kerntaak.

Het Netwerk ZVI zet die oplossing om in de praktijk.

 

Netwerk ZVI

 • dat zijn geëngageerde burgers, uit het onderwijs en daarbuiten, die zich actief inzetten voor goed onderwijs
 • leerkrachten, welzijnswerkers, schooldirecties, ouders, opbouwwerkers, CLB-medewerkers, vrijwilligers uit lokale verenigingen, lokale bestuurders en anderen
 • zij zetten lokaal experimenten over samenwerking, wisselen goede praktijken uit en maken oplossingen ruim bekend, ook aan beleidsmakers

 

Grondstroom van het Netwerk ZVI

 • heel wat mensen delen de bekommernis voor goed onderwijs voor elk kind
 • in het Netwerk ontmoet je deze mensen en kan je ideeën uitwisselen, bijleren, mekaar begeesteren en inspireren
 • je zoekt samen naar haalbare oplossingen die ook jij kan toepassen in je lokale situatie

Expertise en innovatie delen

 • in en rond scholen gebeuren nu al ongelooflijk goeie dingen die het verschil maken voor kinderen en jongeren
 • in het netwerk kan je die goede praktijken uitwisselen en kennismaken met nieuwe projecten
 • op die manier vind je ondersteuning voor jou lokale experiment(en)

Signaleren en veranderen

 • uit onze oplossingen leren we wat werkt of meest slaagkans heeft
 • onze bevindingen leggen we voor aan beleidsmakers, lokaal en op Vlaams niveau
 • op die manier versterken we die praktijken en aanpak

 

Spreekt onze werking je aan?
Schrijf dan vandaag nog in als deelnemer

IK DOE MEEHet Netwerk ZVI stelt zich politiek en filosofisch neutraal op.